Софийска Адвокатска Колегия
Република България
Моб.(BG): +359 888 759 300
Моб.(A): +43 69 917 192 704
e-mail: [email protected]

BULGARIAN | ENGLISH | DEUTSCH 
 

Адвокат Начкова е магистър по право на Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, България от 1993г. През 1994 г. полага стаж към Софийски окръжен съд и работи като сътрудник в адвокатска кантора в гр.София. От март 1995г. адвокат Начкова е член на Софийска адвокатска колегия и има собствена адвокатска кантора, утвърдила се с високо качество на услугите и с индивидуален подход към клиента. Адвокат с наложено име в процесуалното представителство на чуждестранни и местни физически и корпоративни лица пред всички български инстанции по административни, граждански, търговски съдебни и арбитражни дела (Виенски международен търговски арбитраж, ICC арбритраж), включително и пред Европейския съд по правата на човека, адвокат Начкова е специализирана в областта на сделки с недвижими имоти, строителство, реституция, банкови кредити, административно право, договорно право, семейно право, чуждестранни инвестиции в България и в Австрия, търговско и дружествено право, международно частно право, право на Европейски съюз, досъдебно уреждане на спорове, лизингово право, банково право, българските и международни норми срещу пране на пари, защита на човешки права.

С оглед на следдипломната магистратура по международно данъчно право във Виенския икономически университет в Австрия (2011/13г.) LL.M., адвокат Начкова предлага пълна гама от консултациии на физически и корпоративни лица в областта на международното данъчно планиране и облагане; осъществяване контакти между български и австрийски бизнес; установяване на физически лица, регистриране и стартиране на фирми и бизнес в България и в Австрия; консултации относно прилагането на Българо-Австрийската спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и други международни данъчни спогодби.

През 2011г. адвокат Начкова е външнен консултант на адвокатска кантора Лански, Ганзгер и партньори, Виена, Австрия, по въпроси на българско и европейско право в областта на дружествено право, търговско право, договорно право, банково право, лизингово право, регулации против пране на пари; приложимостта и съотношението между националните и международното гражданско и наказателно права, определяне на правилната съдебна юрисдикция.

Адвокат Начкова работи в тясно сътрудничество в България, Австрия, Германия, Русия и други страни с адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители и с доказани специалисти от различни относими сфери, като брокери, архитекти, финансови консултанти, счетоводители, преводачи и други. Адвокат Начкова е автор на правни изследвания и коментари (като коментар на последната Българо-Австрийска спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, на съществена съдебна практика на български и международни съдилища, и други).

Работни езици: английски, български и руски.